Индустриални масла

Машинните масла с общо предназначение са група смазочни масла предназначени да осигуряват работоспособността на машините и съоръженията в различните отрасли на промишлеността работещи в условията на неголеми натоварвания, и температури и отсъствие на специални изисквания по отношение на антиокислителни и противокорозионни свойства.
В тази група влизат масла с минимално количество присадки, чиито експлоатационни свойства се осигуряват от използваните базови нефтени масла.

Приложението на тези масла в едни или други механизми зависи от техния вискозитет: с увеличаването му, маслата се използват в по-натоварени и по-бавноходни механизми.

Тук показваме и прадлаганите от нас HAMMER масла за пневматични чукове.

Този сайт използва Cookies

Сайтът използва Cookies с цел подобряване на потребителската му насоченост. С този текст бихме искали да Ви уведомим за употребата на Cookies спрямо Европейското законодателсво. Продължавайки да разглеждате този сайт Вие по подразбиране се съгласявате с нашата Политика за използване на cookies.

Затвори