Масла за хранителната промишленост

Хранителната промишленост, включително производството на напитки поставят пред смазочните масла специфичното изискване: Наред с осигуряване на функционирането и максималната производителност на оборудването, да се осигури качеството на хранителните продукти, като се изключи възможността за тяхното замърсяване, в това число и със смазочни материали използвани за подръжка.
В много страни държавните органи регулиращи качеството на храните, задължават производителите на храни използваните индустриални масла да имат одобрението на отраслевия станадарт на NSF International (Национален Фонд за Санитарна защита в САЩ - днес това е независима международна организация, която сертифицира продуктите за тяхната безопасност за здравето на човека и околната среда).
В България това се изисква от Системата за управление на качеството на хранителните продукти HACCP, която постепенно се внедрява във всички предприятия на хранителната промишленост в страната.
Смазочните масла се категоризират от NSF International, както следва:
H-1 - Универсални смазочни материали, за които се допуска случаен контакт с храната;
HX-1 - Компоненти на смазочните материали (базови масла и присадки), които са безопасни при случаен контакт с храни;
H-2 - Смазочни материали, използвани в предприятието на ХВП, но не контактуващи с хранителния продукт. Не трябва да съдържат аромати, тежки метали Pb, Sb, Cd или Ni;
HT-1 - Масла топлоносители, за които е допустим случаен контакт с хранителния продукт;
H-3 - Разтворими масла. Тези продукти химически подхождат за използване в оборудване за придвижване (конвейри и др.), за почистване и предотвратяване на корозия;
3-H - Разделителни състави, които често контактуват с хранителните продукти. В отличие от смазочните материали клас H-1 за тях не е в сила правилото за максимална концентрация 10 ppm - например маслото за смазване на формите (тавите) за хляб.Разделителните средства за форми могат да се използват на повърхността на решетки, форми, скари, ножове, разделителни плотове или други твърди повърхности за предотвратяване прилепването на хранителния продукт и суровините в процеса на праработката им.

В каталога са представени предлаганите от нас смазочни масла одобрени от NSF в класове: H-1, HT-1 и 3-H. Маслата се доставят от нас в заводски опаковки придружени с анализно свидетелството за съответната партида масло. Ние гарантираме качеството на продуктите и съответствието им с одобрението на NSF.

На страницата на всяко масло има линк към онлайн магазина. Маслата, които не са налични там в желаните от Вас опаковки моля потърсете ни на посочения контактен телефон.
Този сайт използва Cookies

Сайтът използва Cookies с цел подобряване на потребителската му насоченост. С този текст бихме искали да Ви уведомим за употребата на Cookies спрямо Европейското законодателсво. Продължавайки да разглеждате този сайт Вие по подразбиране се съгласявате с нашата Политика за използване на cookies.

Затвори